Velkommen til Kokkehuset Vest

Kokkehuset Vest har tidligere haft drift af kantine på Esbjerg Brygge 30, 6700 Esbjerg.
Al drift er overdraget til en anden virksomhed.

Kontakt Jesper på telefon eller mail hvis du har spørgsmål eller en forespørgsel.

Kokkehuset Vest Jesper

KOKKEHUSET VEST | ENGSVINGET 26 | 6700 ESBJERG | TLF. 5335 8424 

CVR. 40 88 55 01